Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Jamaica


retiredKonsul Hans Haagen Oust

Mobil:
22 56 00 40


Postadresse:
Postboks 191
1330 Fornebu

Design by Dots | Makeweb/CMS