Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Thailand


retiredKonsul Solveig Skauan

Telefon:
22494012


Besøksadresse:
Dagalivn. 19
0776 OSLO

Postadresse:
Postboks 7 Slemdal
0710 OSLO

Åpningstider:
Kun etter avtale

Design by Dots | Makeweb/CMS