Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Frankrike


retiredKonsul Lasse Gabriel Aga

Mobil:
952 16 977


Besøksadresse:
Løkkeveien 52

Postadresse:
Løkkeveien 52
4008 Stavanger

Design by Dots | Makeweb/CMS