Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Finland


retiredKonsul Carsten S. DueBesøksadresse:
Guldmansveien 9
4876 Grimstad

Postadresse:
Guldmansveien 9
4876 Grimstad

Design by Dots | Makeweb/CMS