Oslo
New York
London
Bangkok
Tokyo

Velkommen til Corps Consulaire de Norvège

Søker du informasjon om et land eller ønsker å komme i kontakt med landets konsulat?

Ved å trykke på "Konsulater" i toppmenyen finner du kontaktinformasjon og andre relevante opplysninger om de konsuler som har elektroniske visittkort og egne web-løsninger. Konsulene er sortert alfabetisk etter de landene de representerer. 

Utenriksdepartementets mest komplette og oppdaterte oversikt over fremmede staters representasjon i Norge finner du her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/forbindelser.html?id=447053

Forøvrig inneholder disse nettsidene relevant informasjon om Corps Consulaire de Norvège og foreningens aktiviteter.

Har du spørsmål, eller ønsker du som konsul å melde deg inn som medlem i Corps Consulaire de Norvège, kontakt sekretariatet:

President Kjetil Krane
E-mail: k-krane@online.no
Tlf.: +47 95 04 14 09

Corps Consulaire de Norvége er medlem av FICAC - Federation Internationale Des Corps et Associations Consulaires.

Design by Dots | Makeweb/CMS