Presentasjon av Corps Consulaire de Norvège

Corps Consulaire de Norvège ble etablert i 1973 og er en non-profit organisasjon for alle lands konsulære representanter i Norge. Corps Consulaire de Norvège er en nasjonal organisasjon med hovedkontor i Oslo og lokalforeninger rundt om i landet.

Oppgavene til Corps Consulaire de Norvège er å:
- fremme interessene til det konsulære korps
- utvikle og ivareta det gode rykte til det konsulære korps
- representere det konsulære korps overfor regjeringens departementer og andre sentrale myndigheter
- representere det konsulære korps overfor de internasjonale miljøer knyttet til konsulære aktiviteter 
- tilby sine tjenester for rekruttering og utvelgelse av nye konsuler

Corps Consulaire de Norvège er medlem av den internasjonale konsulorganisasjonen
Federation Internationale Des Corps et Associations Consulaire, (FICAC), som er en
godkjent NGO (Non Governmental Organization) registrert i FN.

Corps Consulaire de Norvège har et godt samarbeid med Det kgl. norske Utenriksdepartement, som bl.a. utsteder ID-kort for konsuler og utgir katalogen; "Fremmede staters konsulære representasjon i Norge". Det er også linker mellom internettsidene til Det kgl. norske Utenriksdepartement og Corps Consulaire de Norvège.

Minst en gang årlig arrangeres det temamøter i regi av Corps Consulaire de Norvège, i tillegg til at det årlig arrangeres årsmøte med middag. I tilknytning til årsmøtet holdes det alltid et foredrag av en sentral person som tar for seg et dagsaktuelt tema eller spesielle saker av internasjonal interesse. Svært mange av ambassadørene i Oslo kommer på temamøtene.

Corps Consulaire de Norvège tilbyr sine medlemmer CC-skilter til bil og holder deg à jour med oppgaver, etikette og regelverk for konsuler i Norge.

Design by Dots | Makeweb/CMS