Medlemsfordeler

Som medlem av Corps Consulaire de Norvège får du tilgang til en rekke medlemsfordeler

I tillegg til det faglige og sosiale nettverket jobber foreningen aktivt for å heve statusen og øke bevisstheten om honorære konsulers rettigheter og plikter i offentlige organer og media. Konsulene er viktige representanter for de land de representerer, og mange gjør en stor og betydningsfull innsats for sine land.

Styret i Corps Consulaire de Norvège jobber tett med Det kgl. Utenriksdepartement for å sikre det faglige nivået og arrangerer blant annet konsulseminar om konsulers rettigheter og plikter for foreningens medlemmer.  Videre bistår foreningen land som ønsker å rekruttere konsuler i Norge med å finne egnede kandidater.

I tillegg selges CC-skilter og annet tilbehør du som konsul har behov for.

Corps Consulaire de Norvège har fått nye hjemmesider.

Corps Consulaire de Norvège har sammen med Makeweb og Merlink utviklet nye og forbedrede websider.  Disse er tilgjengelig på www.corpsconsulaire.net eller www.ccn.no og blir en viktig informasjonskanal mellom styret, medlemmene og andre som har interesser og behov for kontaktinformasjon og annen informasjon om foreningens aktiviteter og konsulenes virke.

Det er et godt samarbeid mellom foreningen og Utenriksdepartementet i forhold til å gjøre konsulene tilgjengelige på internett, slik at konsulene blir lettere tilgjengelige for offentlig ansatte, organisasjoner, media og privatpersoner som ønsker kontakt med et lands konsulat. I den forbindelse tilbys medlemmer av Corps Consulaire de Norvège elektroniske visittkort eller mer omfattende web-løsninger.  Dette gir konsulatet en tydeligere profil og gjør konsulene tilgjengelige når noen søker via Google, Yahoo eller andre søkemotorer.

Sjekk at navn, adresse, telefon og fax er riktig oppført i UDs lister, og hvis noe ikke stemmer, meldes endringer til deres respektive ambassade som melder videre til UD.

Sponsorene til Corps Consulaire de Norvège gis også anledning til bannereksponering på foreningens offisielle nettsted.

Andre medlemsfordeler utvikles og tilbys ettersom medlemmene ønsker det.  Forslag mottas med takk.

Design by Dots | Makeweb/CMS