Følgende kan kjøpes fra foreningen

CC-skilter til bil

Skiltene finnes i 2 størrelser som plast selvklebende (sort tekst på hvit bakgrunn)
Prisen er henholdsvis kr 200,- for store og kr 150,- for små.

Bestilling:

President Kjetil Krane
E-mail: k-krane@online.no
Tlf.: +47 95 04 14 09


Design by Dots | Makeweb/CMS