Følgende kan kjøpes fra foreningen

CC-skilter til bil

Skiltene finnes i 2 størrelser som plast selvklebende (sort tekst på hvit bakgrunn)
Prisen er henholdsvis kr 200,- for store og kr 150,- for små.

Bestilling: Leif-Kristian Sverstad: lksccn@altiboxmail.no
Tel.: + 47 22190575 eller mob:+ 47 91550149


Design by Dots | Makeweb/CMS