Lokalforeninger i Corps Consulaire de Norvège

Corps Consulaire Nordland

Styreleder Konsul Hege Alst
Kasserer Konsul Preben Koch
Sekretær for styret

Konsul Martin Tjærandsen


Kontaktperson:
Konsul Hege Alst Tlf:  75 52 88 55
Postboks 3 Mob: 95 76 29 19
8001 BODØ

E-mail: post@alstas.nhn.no   


Corps Consulaire Tromsø  
   
Styreleder
Konsul Roar Dons
Styremedlem
Konsul Per-Tryggve Kongsnes
Konsul Ole Martin Andreassen
Kontaktperson  
Konsul Roar Dons  Tlf:    75 75 55 10
Postboks 353  Mob:  90 17 58 60
9254 TROMSØ  E-mail: dk.konsulat@pellerin.no
   
Corps Consulaire Trondheim

Styreleder Konsul Ole Petter Bjørseth
Styremedlemmer Konsul Trond B. Brekke
Konsul Kristin Offerdal
Konsul John Binde
Kontaktperson
Konsul Ole Petter Bjørseth Tlf: +47 99236405
Sluppenvegen 17 B
7037 Trondheim E-mail: ole.petter.bjorseth@kjeldsberg.no

Corps Consulaire Ålesund  
   
Styreleder:
Konsul Bjørn Ola Wennersberg
Styremedlem: Konsul Siri Lillian Dale Reichel
Styremedlem: Konsul Per Erik Dalen
Kontaktperson: Konsul Bjørn Ola Wennersberg
   
Nedre Klokkesundveg 2 Mob: 900 100 30
6015 Ålesund E-mail: bjorn.ola@wennersberg.no
   
Corps Consulaire Bergen

Styreleder Generalkonsul Eilif Døsen
Nestleder Konsul Arnfinn Seim 
Styremedlemmer Konsul Kjersti Fløttum
Konsul Nordahl Antonissen
Kasserer Konsul Thorstein Selvik 

Kontaktperson
Generalkonsul Eilif Døsen Tlf:  55 91 11  11
Østre Hopsveg Mob: 905 32 277
5043 Hop E-mail: eilid@.online.no

Corps Consulaire Sørlandet

Styreleder Konsul Asbjørn Fr. Asbjørnsen
Styremedlem og kasserer Konsul Yiannis Ktorides
Styremedlemmer Konsul Erling Johansen
Konsul Lars Hoven
Kontaktperson
Konsul Asbjørn Fr.Asbjørnsen Tlf:   38 14 41 63
Skippergaten 97
4614  Kristiansand Mob: 906 87 882
E-mail: afa@a-asbjornsen.no


 

Corps Consulaire Rogaland

Styreleder Visekonsul Aksel Luhr
Styremedlem og sekretær Visekonsul Oscar Maaseide
Styremedlem og kasserer Konsul Jostein Soland
Styremedlem Konsul Anna Aabø
Styremedlem Konsul David Ottosen

Kontaktperson
Visekonsul Aksel Luhr Tlf:  52 87 48 06
Postboks 101 Forus
4064 Stavanger E-mail: aksel.luhr@eni.com

Design by Dots | Makeweb/CMS