Jon Erling Tenvik

President

Thorstein Selvik

Visepresident

Hege Alst

Styremedlem

Kjetil Krane

Styremedlem

Asbjørn Fr.Asbjørnsen

Styremedlem

Aksel Luhr

Styremedlem

Sissel Ditlefsen

Styremedlem

Tryggve G. Øglænd

Styremedlem

Ole Petter Bjørseth

Styremedlem

Bjørn-Ola Wennersberg

Styremedlem

Hanne K. Jakhelln

Styremedlem

Design by Dots | Makeweb/CMS