Generalforsamling og Ball fredag 7.mars 2008

I anledning 35 års jubileum, Generalforsamling og Ball, inviteres alle CCN's medlemmer med ledsager, samt alle ambassader og utvalgte gjeste, til Ball i Oslo Militære Samfunn fredag 7.mars kl 19.00.

I anledning 35 års jubileum, Generalforsamling og Ball, inviteres alle CCN's medlemmer med ledsager, samt alle ambassader og utvalgte gjeste,  til Ball i Oslo Militære Samfunn fredag 7.mars kl 19.00.  

Mer informasjon følger i løpet av kort tid.

Generalforsamling avholdes kl 13.00

Dagsorden:
1. Valg av møteleder
2. Årsberetning og regnskap 2007
3. Budsjett 2008 / Kontingent 2009
4. Valgkomiteens innstilling + valg
5. Eventuelt

Oslo, 9-1-2008
Rolf E. Holmen
President for Corps Consulaire de Norvège

[Tilbake]

Design by Dots | Makeweb/CMS