Ambassadørball 2005

Medlemmer av Corps Consulaire de Norvege inviteres til middag og ambassadørball i Oslo Militære Samfund, Myntgaten 3, Oslo fredag 28.oktober 2005 kl 19.00.

Medlemmer av Corps Consulaire de Norvege inviteres til middag og ambassadørball i Oslo Militære Samfund, Myntgaten 3, Oslo fredag 28.oktober 2005 kl 19.00.  

Dette er årets store arrangement i regi av Corps Consulaire de Norvège, og vi gleder oss til å se flest mulig av konsulene fra hele landet.

Som en del av vårt program i forbindelse med årets ambassadør- og konsulball har Corps Consulaire gleden av å invitere alle konsuler og ledsagere som deltar på ballet til Omvisning på Akershus slott lørdag 29.oktober kl 11.00.

Akershus slott har spilt en sentral rolle i norsk historie gjennom 700 år.  Som kongebolig, administrasjonssenter og forsvarsanlegg har slottet vært åsted for en rekke dramatiske begienheter i landets historie, og en rekke historiske personligheter har bodd på slottet. Dette får vi vite mer om på omvisningen som vi håper og tror vil være av interesse for tilreisende fra hele landet.

Påmelding til middag, ball og omvisning skjer ved å betale som anvist på tilsendte invitasjoner, evt at dere kontakter sekretariatet ved Thorhild Berg, tlf: 24 05 11 68 eller E-mail: t.berg@damm.no

[Tilbake]

Design by Dots | Makeweb/CMS