Om foreningens aktiviteter

Corps Consulaire de Norvège arrangerer hvert år et vårmøte og høstmøte i Oslo. 

I tillegg til relevante foredrag om aktuelle utenrikspolitiske saker, konsulfaglige innslag og utveksling av erfaringer, arrangerer foreningen ambassadørball hvor landenes ambassadører og konsulene får anledning til å møtes, dele erfaringer og ha det hyggelig sammen. 

De siste årene har årsmøte og Generalforsamling vært avholdt i mars, mens Ambassadørballet avholdes på høsten.

Lokalforeningene i Corps Consulaire er gode møteplasser for konsulene i de regionene hvor lokalforeninger finnes, og her avholdes det faglige og sosiale sammenkomster jevnlig eller mer sporadisk.  I tillegg styrker dette båndene mellom konsulene i sine nærområder, slik at konsulfaglige spørsmål og praktiske utfordringer kan løses på en rask og god måte.

Nye medlemmer kommer stadig til, og vi håper de konsulene i Norge som ennå ikke er medlem av Corps Consulaire de Norvège, melder seg inn og drar nytte av det faglige fellesskapet og de fordeler foreningen forhandler frem og tilbyr.

Hjertelig velkommen til foreningens aktiviteter.

[Tilbake]

Design by Dots | Makeweb/CMS