CCN Generalforsamling 17. april 2007

I anledning av årets Generalforsamling inviteres alle medlemmer med ledsagere til middag på Hotel Continental
Tirsdag 17. april – 1900

I anledning av årets Generalforsamling inviteres alle medlemmer med ledsagere til middag på Hotel Continental
Tirsdag 17. april – 1900

Politisk Direktør i Utenriksdepartementet KAI EIDE – en meget sentral person i norsk utenrikspolitikk - vil delta i middagen og holde et kåseri om den utenrikspolitiske situasjon.  Vi håper flest mulig vil benytte anledningen til å oppdatere seg i norsk utenrikspolitikk i et hyggelig samvær.

Middagen koster kr. 750,- pr. person.
Påmeldning innen 15. april til
rolf@oholmen.no eller tlf. 22549400/90038798.

Generalforsamling kl. 1800
Dagsorden:

1. Valg av møteleder
2. Årsberetning og regnskap 2006 (vedlagt)
3. Budsjett/Kontingent 2007
4. Valgkomiteens innstilling + valg
5. Eventuelt

Oslo, 22-3-2007
Rolf E. Holmen
President for Corps Consulaire de Norvège

[Tilbake]

Design by Dots | Makeweb/CMS