Høstmøte og konsuldag i Oslo tirsdag 26.oktober 2010

STYRET I CCN INVITERER SINE MEDLEMMER TIL KONSULDAGEN TIRSDAG 26. OKTOBER  2010
Norads møtelokaler, Ruseløkkveien 26, 4 etg.

STYRET I CCN INVITERER SINE MEDLEMMER TIL

KONSULDAGEN TIRSDAG 26. OKTOBER  2010
Norads møtelokaler, Ruseløkkveien 26, 4 etg.

 11:45 – 12:30 ENKEL ”RUNDSTYKKE LUNCH”

 12:30 – 16:00 FAGSEMINAR I SAMARBEID MED UTENRIKSDEPARTEMENTET
DETALJERT PROGRAM ENDA IKKE FASTLAGT, MEN INNHOLDET VIL BL.A. DREIE SEG OM

 UTNEVNELSE OG GODKJENNING AV NYE HONORÆRE KONSULER
 OM NORSKE HONORÆRE KONSULER I UTLANDET
 PRESENTASJON AV UD’S (NYE) OPERASJONELLE SENTER
 WIEN KONVENSJONEN AV 1963: RETTIGHETER OG PLIKTER
 PROSEDYRER IFM. ”NOTIFICATION OF ARREST, DETENTION OR PROSECUTION”
 TANKER VEDR. FREMTIDIG ROLLE OG ARBEIDSOPPGAVER FOR HONORÆRE KONSULER

 18:00 – 20:00 MOTTAGELSE I DEN AMERIKANSKE AMBASSADØRBOLIGEN
AMBASSADØR BARRY B. WHITE VIL INTRODUSERE OSS TIL HISTORIEN BAK, OG DETALJER  RUNDT SIN BOLIG ”VILLA OTIUM”, SAMT GI OSS INNSIKT I DEN AMERIKANSKE UTENRIKSPOLITISKE HVERDAGEN


MED TANKE PÅ AT ENKELTE TILREISENDE UTENBYS MEDLEMMER VIL ØNSKE Å REISE HJEM SAMME DAG, VIL MOTTAGELSEN I DEN AMERIKANSKE AMBASSADEN AVSLUTTES KL. 20:00, SLIK AT MAN KAN KOMME HJEM I RIMELIG TID.

FOR DE SOM HAR ANLEDNING, VIL DET BLI RESERVERT BORD FOR EN MATBIT OG SOSIALT SAMVÆR PÅ THEATERCAFÉEN.

AV HENSYN TIL VIDERE PLANLEGGING AV ARRANGEMENTET, ER DET NØDVENDIG MED TILBAKEMELDING/ BINDENDE PÅMELDING RELATIVT RASKT, OG

SENEST INNEN MANDAG 4 OKTOBER
SE PÅMELDINGSSKJEMA PÅ NESTE SIDE


VEL MØTT TIL EN INTERESSANT OG HYGGELIG KONSULDAG!

PETER DAAE
PRESIDENT

[Tilbake]

Design by Dots | Makeweb/CMS