Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Marokko


Generalkonsul Tryggve G. Øglænd

Mobil:
90 76 59 76


Postadresse:
Bjørn Farmanns gate 15
0271 Oslo

Design by Dots | Makeweb/CMS