Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Mexico


retiredKonsul Kjell Ursin-Smith

Mobil:
+47 913 32227


Besøksadresse:
Haakon VII’s gt. 8, 11. etg

Postadresse:
Box 188
4001 Stavanger

Design by Dots | Makeweb/CMS