Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Romania


retiredKonsul Fred Bjerke

Mobil:
932 07 377


Postadresse:
P.O.Box 269,
4663 Kristiansand

Design by Dots | Makeweb/CMS