Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Romania


retiredKonsul Øyvind Lind

Mobil:
69 33 90 00
Faks:
69 33 90 01


Besøksadresse:
Thorsøveien 1

Postadresse:
Thorsøveien 1
1634 Gml. Fredrikstad

Design by Dots | Makeweb/CMS