Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Storbritannia


retiredKonsul Rolf Christen Hestness

Mobil:
55 36 78 10
Faks:
55 36 78 11


Postadresse:
Postboks 273
5804 Bergen

Design by Dots | Makeweb/CMS