Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Sverige


retiredKonsul Reidar Nordby jr.

Mobil:
+47 952 14 000
Faks:
+47 62 52 63 70


Postadresse:
Postboks 110
2301 Hamar

Design by Dots | Makeweb/CMS