Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Sverige


retiredKonsul Knut Herman Gjøvaag

Mobil:
55 15 37 81
Faks:
55 15 37 98


Postadresse:
Postboks 6164 BS
5892 Bergen

Design by Dots | Makeweb/CMS