Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Tyskland


retiredKonsul Didrik Trumpy Martens

Mobil:
+ 47 90 91 03 05


Besøksadresse:
Kalfarveien 46
5022 Bergen

Postadresse:
Kalfarveien 46
5022 Bergen

Design by Dots | Makeweb/CMS