Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Østerrike


retiredGeneralkonsul Bjørn Gunnar Conradi

Mobil:
+47 952 18 536
Ambassade:
+ 47 22 54 02 00


Besøksadresse:
Lilleruts vei 5
1364 Fornebu

Postadresse:
Lilleruts vei 5
1364 Fornebu

Åpningstider:
Etter telefonavtale

Design by Dots | Makeweb/CMS