Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Østerrike


retiredKonsul Egil Tegnander

Mobil:
+ 47 92268037


Besøksadresse:
Steinåsen 42B
7049 Trondheim

Postadresse:
Steinåsen 42B
7049 Trondheim

Design by Dots | Makeweb/CMS