Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Botswana


retiredKonsul Jan Isaksen

Mobil:
2,60211E+11
Faks:
+260 1 253915


Besøksadresse:
P O Box 34570

Postadresse:
P O Box 34570
10101 Lusaka, Zambia

Design by Dots | Makeweb/CMS