Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Rwanda


retiredKonsul Steinar Sundvoll

Mobil:
484 00 499


Besøksadresse:
Grensen 9
0195 Oslo
Norway

Design by Dots | Makeweb/CMS