Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Finland


retiredKonsul Harald Setsaas

Telefon:
73 51 42 22 / 37 94
Faks:
73 52 78 22


Besøksadresse:
Stiklestadveien 1
7041 TRONDHEIM

Postadresse:
Stiklestadveien 1
7041 TRONDHEIM

Åpningstider:
Hverdager kl 09.00 - 15.00

Design by Dots | Makeweb/CMS