Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Frankrike


retiredVisekonsul Christian Wiig

Mobil:
73 87 43 00
Faks:
73 87 43 01


Postadresse:
Postboks 896 Sentrum
7001 Trondheim

Design by Dots | Makeweb/CMS