Latvia


Konsul Erling Johansen

Mobil:
+ 47 47 17 22 16
Ambassade:
+ 47 22 54 22 80


Postadresse:
Schwensensgate 15
0170 Oslo

Åpningstider:
Besøk etter avtale

Design by Dots | Makeweb/CMS