Oslo
New York
London
Bangkok
Tokyo

Velkommen til Corps Consulaire de Norvège

Søker du informasjon om et land eller ønsker å komme i kontakt med landets konsulat?

Ved å trykke på "Konsulater" i toppmenyen finner du kontaktinformasjon og andre relevante opplysninger om de konsuler som har elektroniske visittkort og egne web-løsninger. Konsulene er sortert alfabetisk etter de landene de representerer. 

Forøvrig inneholder disse nettsidene relevant informasjon om Corps Consulaire de Norvège og foreningens aktiviteter.

Har du spørsmål, eller ønsker du som konsul å melde deg inn som medlem i Corps Consulaire de Norvège, kontakt sekretariatet:

President Kjetil Krane
E-mail: k-krane@online.no
Tlf.: +47 95 04 14 09

Corps Consulaire de Norvége er medlem av FICAC - Federation Internationale Des Corps et Associations Consulaires.

Utenriksdepartementets oversikt over fremmede staters representasjon i Norge finner du her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/forbindelser.html?id=447053
 

Design by Dots | Makeweb/CMS